Διακόπτης καλωδίων με πολυστερική/εποξική επίστρωση